Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

RMU "Đurđevik" je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama "Suhodanj".

Organizacioni dijelovi RMU "Đurđevik": Pogon Površinski kopovi "Višća" , Pogon Jama "Đurđevik", Pogon "Separacija" i Pogon "Društveni standard i rekultivacija".Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima "Đurđevik" i "Višća".

Ukupna godišnja proizvodnja mrkog uglja je oko 565.000 tona uglja.
Ukupan broj zaposlenih je oko 620.

Više informacija