O RMU "Đurđevik"

RMU "Đurđevik" je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama "Suhodanj".

Organizacioni dijelovi RMU "Đurđevik": Pogon Površinski kopovi "Višća" , Pogon Jama "Đurđevik", Pogon "Separacije" i Pogon "Društveni standard i rekultivacija".Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima "Đurđevik" i "Višća".

Ukupna godišnja proizvodnja mrkog uglja je oko 565.000 tona uglja.
Ukupan broj zaposlenih je oko 650.

Uprava - Direktor Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik:

  • Husein Trumić, dipl.ing.maš.

Prokurist Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik:

  • dr.sc. Admir Jahić, dipl.ing.el.