Uprava društva

Direktor:
Husein Trumić, dipl. inž. maš.
E-mail: husein.trumic@rudnikdjurdjevik.ba