Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

RMU "Đurđevik" je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama "Suhodanj".

Organizacioni dijelovi RMU "Đurđevik": Pogon Površinski kopovi "Višća", Pogon Jama "Đurđevik". Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima "Đurđevik" i "Višća".

Ukupna godišnja proizvodnja mrkog uglja je oko 500.000 tona.
Ukupan broj zaposlenih je oko 600.

Više informacija