Aktuelni konkursi i oglasi

Odluka o raspisivanju konkursa i konkurs za izbor i nominovanje direktora ZD - rudnika uglja od 27.05.2024. godine

_______________________________________________________________________________________
Arhiva konkursa i oglasa