Realizacija ugovora - decembar 2022.

Realizacija ugovora - novembar 2022.

Realizacija ugovora - oktobar 2022.

Realizacija ugovora - septembar 2022.

Realizacija ugovora - avgust 2022.

Realizacija ugovora - juli 2022.

Realizacija ugovora - juni 2022.

Realizacija ugovora - maj 2022.

Realizacija ugovora - april 2022.

Realizacija ugovora - mart 2022.

Realizacija ugovora - februar 2022.

Realizacija ugovora - januar 2022.

Realizacija ugovora - decembar 2021.

Realizacija ugovora - novembar 2021.

Realizacija ugovora - oktobar 2021.

Realizacija ugovora - septembar 2021.

Realizacija ugovora - avgust 2021.

Realizacija ugovora - juli 2021.

Realizacija ugovora - juni 2021.

Realizacija ugovora - maj 2021.

Realizacija ugovora - april 2021.

Realizacija ugovora - mart 2021.

Realizacija ugovora - februar 2021.

Realizacija ugovora - januar 2021.

Realizacija ugovora - decembar 2020.

Realizacija ugovora - novembar 2020.

Realizacija ugovora - oktobar 2020.

Realizacija ugovora - septembar 2020.

Realizacija ugovora - avgust 2020.

Realizacija ugovora - juli 2020.

Realizacija ugovora - juni 2020.

Realizacija ugovora - maj 2020.

Realizacija ugovora - april 2020.

Realizacija ugovora - mart 2020.

Realizacija ugovora - februar 2020.

Realizacija ugovora - januar 2020.

Realizacija ugovora - decembar 2019.

Realizacija ugovora - novembar 2019.

Realizacija ugovora - oktobar 2019.

Realizacija ugovora - septembar 2019.

Realizacija ugovora - avgust 2019.

Realizacija ugovora - juli 2019.

Realizacija ugovora - juni 2019.

Realizacija ugovora - maj 2019.

Realizacija ugovora - april 2019.

Realizacija ugovora - mart 2019.

Realizacija ugovora - februar 2019.

Realizacija ugovora - januar 2019.

Realizacija ugovora - decembar 2018.

Realizacija ugovora - novembar 2018.

Realizacija ugovora - oktobar 2018.

Realizacija ugovora - septembar 2018.

Realizacija ugovora - avgust 2018.

Realizacija ugovora - juli 2018.

Realizacija ugovora - juni 2018.

Realizacija ugovora - maj 2018.

Realizacija ugovora - april 2018.

Realizacija ugovora - mart 2018.

Realizacija ugovora - februar 2018.