Sedamdeset pet godina RMU Đurđevik


Sedamdeset i pet godina rada i postojanja privrednog subjekta kao što je Rudnik "Đurđevik", koji je 2011. godine obilježio svoj jubilej, i nije mnogo ako se uzme u obzir da postoje privredni subjekti, čak i iste djelatnosti, čije postojanje seže u daleku prošlost. Međutim, na ovim našim, bosanskohercegovačkim rudarskim prostorima jubilej od sedamdeset i pet godina mnogo znači, s obzirom da je ovaj period njegovog postojanja i rada ispunjen burnim društvenim, političkim, kulturnim i proizvodnim usponima i padovima, da bi danas ovaj Rudnik postao respektabilan faktor energetske ali i svake druge stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Od kako postoji Rudnik "Đurđevik", još od 1936. godine, on nije bio samo preduzeće za proizvodnju uglja već je bio i jedan od bitnih faktora društvenih dešavanja, središte oko kojeg se zbivalo sve što je bilo bitno, u datom momentu, za Mjesnu zajednicu Đurđevik i ostale mjesne zajednice koje gravitiraju Rudniku, općinu Živinice, Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.


Nezaobilazna je, uloga rudara Rudnika "Đurđevik" na poboljšanju ukupnog društvenog i kulturnog života, uloga u oružanom otporu protiv okupatora u Drugom svjetskom ratu, ali i u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine, kada je veliki broj rudara s puškom u ruci stao u redove Armije Bosne i Hercegovine da časno i pošteno brani svoju domovinu. Uporedo sa postizanjem zapaženih rezultata u proizvodnji uglja za potrebe izgrađenih termoenergetskih postrojenja, ali i za potrebe stanovništva kome je ugalj iz Rudnika "Đurđevik" značio i tople domove, uposlenici ovog privrednog subjekta su unapređivali proizvodnju uvođenjem novih tehnologija i načina eksploatacije crnog zlata, čime su doprinijeli razvoju i unapređenju rudarske privrede ali i humanizaciji teških rudarskih poslova. Svi ti zapaženi proizvodni, ali i drugi rezultati u sedamdeset i pet godina postojanja bit će prezentirani u ovoj knjizi.


Pri struktuiranju ove knjige imalo se u vidu da se o Rudniku "Đurđevik", njegovim proizvodnim i svakim drugim uspjesima pisalo i znatno ranije po listovima i časopisinma ali i drugdje. Do sada najveći domet je imala izrada Monografije koja je štampana 1986. godine a u povodu pedeset godina postojanja i rada ovog privrednog subjekta, a što će se iz nje dio građe koristiti i za izradu ove Monografije. U pomenutoj knjizi je u riječi i slici dat širok prikaz razvoja Rudnika "Đurđevik" i svega onoga što je on značio u doba socijalističke izgradnje društva.


Pri izradi ove knjige vodilo se računa o neophodnosti pristupa historijskim činjenicama tako da se na što objektivniji način da slika razvoja ovog privrednog subjekta, da se na iscrpan način odslika podzemna i površinska eksploatacija, zaštita okoline, sindikalno i društveno organizovanje, uloga rudara u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije, obrazovanje i zapošljavanje kadrova, zdravstvenoj zaštiti te poseban osvrt na perspektive razvoja Rudnika "Đurđevik". Osim toga ovo je i pokušaj da se na ovakav način doprinese obilježavanju značajnog jubileja Rudnika "Đurđevik", sedamdeset i pet godina postojanja i rada, ali i da se ostavi spomen na rudare neimare jer ono što je zapisano i ostaje, a sve drugo izbriše vrijeme.


DownloadSedamdeset pet godina RMU Đurđevik (132 MB)