Ekonomski poslovi

Kontakt osoba:
  Sabina Čolaković, dipl. ecc.

  Rukovodilac službe za ekonomske poslove

Telefoni:
  +387 61 954 717
  +387 35 774 970
  +387 35 775 710
  +387 35 772 681

Fax:
  +387 35 77 26 67

Email:
  sabina.colakovic@rudnikdjurdjevik.ba

Računi:
NLB Banka: - 132-110-03097256-59
UniCredit Bank-Filijala Živinice: - 338-300-22510488-52
Raiffeisen Bank d.d. BiH: - 161-025-00082200-21