O RMU "Đurđevik"

RMU "Đurđevik" je počeo s radom 1936. godine kada je otvorena prva jama "Suhodanj".

Organizacioni dijelovi RMU "Đurđevik": Pogon Površinski kopovi "Višća" i Pogon Jama "Đurđevik". Proizvodnja uglja se ostvaruje na lokalitetima "Đurđevik" i "Višća".

Ukupna godišnja proizvodnja mrkog uglja je oko 500.000 tona uglja.
Ukupan broj zaposlenih je oko 600.

Uprava - VD Direktor Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik:

  • Zijad Rahimić, dipl.ing.rud.

Prokurist Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik:

  • dr.sc. Admir Jahić, dipl.ing.el.