Komercijalni poslovi

Kontakt osoba:
  Elmedin Osmanbegović

  Stručni saradnik za komercijalne poslove

Email:
  elmedin.osmanbegovic@rudnikdjurdjevik.ba

Telefoni:
  +387 61 948 073
  +387 35 774 970
  +387 35 775 710
  +387 35 772 681

Fax:
  +387 35 772 667

Računi:
NLB Banka: - 132-110-03097256-59
UniCredit Bank-Filijala Živinice: - 338-300-22510488-52
Raiffeisen Bank d.d. BiH: - 161-025-00082200-21